Stichting Gemeenschapshuis “de Holle Eik”
Op 26 april 2019 werd onze secretaris, penningmeester dhr. Giel Franssen benoemd tot LID in de ORDE VAN ORANJE - NASSAU
                                      Dagelijks bestuur Voorzitter: Liesbeth Louwen, sinds 2018 mail: etlouwen@ziggo.nl  Bestuurslid: Liesbeth Louwen, sinds 2001 Secretaris: Raymond Lodewick, sinds 2022 mail: Penningmeester: Toine Braken sinds 2023 Bestuurslid: René Schade sinds 2022 Bestuurslid: sinds 2014 Bestuurslid: , sinds 2018
               Waarover wordt zoal gesproken binnen het stichtingsbestuur - Onderhoud van het gebouw, zalen, bergruimten, installaties,verlichting, rolstoellift, Wifi, etc.           - Zoeken naar oplossingen voor problemen bij de stichting aangesloten  Houthemse verenigingen.    - Verdeling van de bergruimten onder de aangeslotenverenigingen.                                                      - Zaalhuur, contributie en andere financiële zaken m.b.t. het hele complex.                                          - Overleg met huurder (De Leeuw) en exploitant (fam.Frijns)                                                                 - Meedenken over de aanbouw (oostzijde) van een ‘Archiefruimte’in 2018/2019
De tijdsbesteding bestuur
              De zittingsperiode duurt telkens 3 jaar    - 8 vergaderingen per jaar           (incl. jaarlijkse Vergadering Algemeen bestuur)