Stichting Gemeenschapshuis “de Holle Eik”
     Zalen
Betaling (door in de stichting deelnemende verenigingen): Zaal 1 (grote zaal) € 8,00 per uur; Zaal 2 (kleine zaal beneden) € 6,00 per uur, achterzaaltje; Zaal 3 (kleine zaal boven) € 4,00 per uur; Zaal 4 (huiskamer) € 6,00 per uur, Met gebruik keuken, € 8,00 per uur; Zaal 1 + 2 € 12,00 per uur. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW
De deelnemende verenigingen zijn:
Carnavalsvereniging, De Boschrave,                             Jeugdcarnaval, De Boschraefkes           Brassband, St.Gerlach                                                                            Vrouwenbond, ZijActief,                                                                                Kernoverleg, Wij Houthem St.Gerlach,                                                       Heemkunde vereniging, Houthem St.Gerlach,                                                               Computerclub CCH, Houthem St.Gerlach,   Volksdansvereniging Grand Square                                                                              Kerkelijk Zangkoor, St.Caecilia,                      Schutterij St.Martinus                             Kunstkring, Houthem,                                 Seniorenvereniging, Houthem,                                 Sambaband, Samballegro,                            Zangkoor Orphée,                                                                                   Kerkbestuur, St.Gerlach,                                               Dorpsraad Houthem,                                  Volksdansvereniging  “Grand Square”                                                                                                
De Holle Eik wordt verder ook gebruikt door Huiskamer Houthem, Biljartclub Houthem, Spaarclub De Holle Eik en Kindervakantiewerk