Stichting Gemeenschapshuis “de Holle Eik”
Beste leden de agenda van de verenigingen is veranderd van 2023  Het ontstaan van de huidige stichting:  Op 18 augustus 1959 vond een oprichtings vergadering plaats voor deze nieuwe stichting, Hiervoor werden uitgenodigd alle verenigingen en organisaties uit Houthem die gebruik wilden gaan maken van het Dorpscentrum. Volgens een kranten artikel waren er dat 23De akte werd gepasseerd op 13-11-1959Vroeger werd de Holle Eik ook gebruikt als gedeelte Parochiehuis voor Kerkdiensten. Rond het jaar 2000 is gestart met de renovatie van de verouderde Holle Eik.In het jaar 2003 is de herbouwde Holle Eik officieel geopend. De huiskamer is in gebruik genomen in 2016 hij was al in 2015 klaar, maar door een overstroming van een lekkage moest het gebruik uitgesteld worden. De stichting heeft als doel, het gebouw de Holle Eik in goede staat te houden, zowel het pand als financieel, om het te behouden voor de dorpsgemeenschap, voor de aangesloten verenigingen, (die tevens lid zijn,) en het nageslacht.   De Holle Eik wordt gebruikt, voor diverse vergaderingen, als Gemeenteraad verkiezingen, congressen, muziek uitvoeringen, cursussen, wandel en fiets arrangementen,  enz. enz. De stichting Holle Eik bestaat uit een dagelijks bestuur van 5 leden, allemaal vrijwilligers. Aangesloten 22 plaatselijke verenigingen, totaal ongeveer 450 leden, (buiten de heemkunde vereniging die hebben ongeveer 350 leden vormen het algemeen  stichtings bestuur.
Stichting Dorpscentrum De Holle Eik beheert de belangen van de Houthemse verenigingen die regelmatig gebruik willen maken van ons dorpscentrum of gemeenschapshuis. Het gebouw moet onderhouden worden en de spelregels voor het gebruik moeten constant bewaakt worden. Het is dan ook zaak, dat er een Dagelijks Bestuur is om te bepalen hoe en wanneer de verenigingen gebruik kunnen  maken van de beschikbare ruimten in het dorpscentrum; zónder bestuur kan het gemeenschapshuis niet functioneren. Wij zijn derhalve op zoek naar jonge mensen die zich willen inzetten voor de dorpsbelangen van hun generatie met jonge kinderen voor wie het gemeenschapshuis en ontmoetingscentrum dient te zijn, nu en in de toekomst.
De Stichting
VOOR ONDERZOEK GEMEENSCHAPSHUIS, AANKLIKKEN OP KNOP ENQUÊTE