Stichting Gemeenschapshuis “de Holle Eik”
Vanaf juli 2019 is besloten met een besluitenlijst te starten.
juli 2019, Reserveren van zaalruimte via Website “Stichting de Holle Eik” juli 2019, Vrijwilligersvergoerding penningmeester 2 keer jaarlijks de helft juli 2019, Huishoudelijk reglement juli 2019, Vergunning aanvraag rolstoellift