Stichting Gemeenschapshuis “de Holle Eik”
23 februari 2022, Eindelijk een uitspraak. Het beroep is verworpen en de bouwvergunning is nu onherroepelijk. Maar na 3jaar, zijn inmiddels de bouwkosten bijna verdubbeld.